Piweb Webdesign, Webhosting

Prosta strona internetowa

RSS 2.0

HateML

Całkowicie darmowe środowisko służące do tworzenia stron

Całkowicie darmowe środowisko IDE służące do tworzenia stron internetowych (PHP, XHTML, CSS, XML, JavaScript, VBScript, SQL), w których duży nacisk położony jest na język skryptowy PHP. Aplikacja oferuje takie funkcje jak podświetlanie składni, weryfikacja błędów, auto uzupełnianie kodu, podpowiedzi do kodu PHP (PHP Intellisense), wsparcie dla Unicode, inspektor właściwości tagów podobny do tych z Delphi lub VS i znacznie więcej. …Continue reading →

Tags: ,

Posted in Tworzenie stron - aplikacje | No Comments »